ผลการคัดเลือกตัวแทน นักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 61
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม สพม.38

กด F5 หรือ คลิก Refresh เพื่อ Update การรายงานผลการแข่งขัน
ที่ คลิ๊ก รายชื่อทักษะ   ที่ คลิ๊ก รายชื่อทักษะ
  1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1   6
2   7
3   8
4   9
5   10
  2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1   5
2   6
3   7
4   8
  3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1   6
2   7
3   8
4   9
5   10
  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1   7
2   8
3   9
4   10
5   11
6   12
  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
1   4
2   5
3      
  6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
1   30
2   31
3   32
4   33
5   34
6   35
7   36
8   37
ระนาดเอก ม.ปลาย  ไม่มีโรงเรียนส่งเข้าแข่งขัน
9   38
10   39
11   40
12   41
13   42
14   43
15   44
16   45
17   46
18   47
19   48
วงอังกะลุง มัธยม   ไม่มีโรงเรียนส่งเข้าแข่งขัน
20   49
21   50
22   51
23   52
24   53
25   54
26   55
27   56
28   57
29    
  7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1   20
2   21
3   22
4   23
5   24
6   25
7   26
8   27
9   28
10   29
11   30
12   31
13   32
14   33
15   34
16   35
17   36
18   37
19   38
  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1   8
2   9
3   10
4   11
5   12
6   13
7   14
  9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1   4
2   5
3   6

รูปแบบหน้าเว็บแสดงผลการแข่งขัน ดัดแปลงมาจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
โรงเรียนในเขตอำเภอเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ขอขอบคุณอย่างยิ่ง

เว็บไซด์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม สพม.38 ติดต่อเพิ่มเติม โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
เลขที่ 3 หมู่ 16 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64160
โทรศัพท์ 0-5569-5022 โทรสาร 0-5569-5022
พัฒนาโดย นายฉัตรดนัย ใยญาติ โทร 085-8789838