ชื่อ - นามสกุล :นายธนพล ไชยยะ
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย