ชื่อ - นามสกุล :นายสุรพล อุปถัมภ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์