ชื่อ - นามสกุล :นายวิโรจน์ จันทร์เพ็ง
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา