ชื่อ - นามสกุล :พระครูสุเมธภูวดล
ตำแหน่ง :เจ้าอาวาสวัดขุนนาวัง
หน้าที่หลัก :พระอาจารย์สอนพระพุทธศาสนา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : พระอาจารย์สอนพระพุทธศาสนา