ชื่อ - นามสกุล :นายจำเริญ เชื้อประดิษฐ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :ฝ่ายอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและชุมชน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :